LATVIJAS MEŽU FONDS
Pērk cirsmas, mežus īpašumā, kā arī lauksaimniecības zemi visā Latvijā. Var būt ar apgrūtinājumiem, bez taksācijas. Cenas augstas. Samaksa tūlītēja. Palīdzēsim nokārtot dokumentus.