top of page

- Uzticami un apsaimniekojam jau kopš  2011 -

MEŽI

MEŽA APSAIMNIEKOŠANA


●    Mežizstrāde, cirsmu iegāde
●    Meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana
●    Stigošana un dastošana
●    Vērtēšana un inventarizācija
●    Meža meliorācija

 

MEŽA ĪPAŠUMU IEGĀDE

Sakopts mežs rada mieru un labklājību. Tāpēc mums ir svarīgi, lai sadarbība ar klientu (saimnieku) notiktu viegli, saprotami un cilvēcīgi, kā arī mūsu darbs atstātu pārliecību, ka tas paveikts labi. 

bottom of page