top of page

Meža un lauksaimniecības zemes pārdošana: KAS JĀŅEM VĒRĀ?

Updated: Feb 28Latvijas Mežu Fonds - meža un lauksaimniecības zemes pārdošana: kas jāņem vērā?

Latvietis un daba – tā ir spēcīga savienība, ko, iespējams, daudziem pasaules iedzīvotājiem ir grūti saprast. Vairāk nekā 80% Latvijas teritorijas klāj meži, pļavas un labības lauki, ko paaudžu paaudzēs lolojuši un mantojumā saviem bērniem nodevuši vecāki. Ikviens, kam pieder kaut maza daļiņa no šī skaistuma, var būt patiesi lepns sevi saukt par tās saimnieku. Un tomēr Latvijas mežiem un lauku īpašumiem piemīt arī mantiska vērtība, kas jebkurā brīdī var uzlabot finansiālo stāvokli, segt neplānotas izmaksas, palīdzēt remontdarbos vai apmaksāt izglītību. Ja dzīvē pienāk brīdis, kad nepieciešams izmantot šo zaļo drošības spilvenu un lemt par labu sava meža īpašuma, lauksaimniecības zemes vai cirsmas pārdošanai, ir pāris lietas, kas jāņem vērā, lai veiksmīgi noslēgtu darījumu.

           

Meža un lauksaimniecības zemes vērtība ir ļoti dažāda.

           

Viena no svarīgākajām lietām, kas jāzina par sava meža īpašumu un lauksaimniecības zemi, ir tā vērtība. Šobrīd tirgus tendences liecina, ka vidējā lauksaimniecības zemes cena par hektāru ir aptuveni 4 000 eiro, savukārt meža īpašuma cena svārstās no 1 000 līdz pat 25 000 eiro/ha. Lielā cenu amplitūda mežsaimniecības nozarē atkarīga no vairākiem faktoriem, proti, meža cenu pamatā ietekmē īpašuma platība, tā piekļuves iespējas, vispārējais meža stāvoklis, meža vecums, koku dažādība, zemes auglība, izcērtamās koksnes apjoms, īpašuma lokācija un tml. Arī lauksaimniecības zemes cena veidojas no vairākiem līdzīgiem faktoriem, kā atrašanās vieta, augsnes kvalitāte, infrastruktūras pieejamība un meliorācijas sistēmas stāvoklis.


Svarīgi apzināties, ka labi uzturēta lauksaimniecības zeme un meža īpašums, kas tiek regulāri un atbilstoši kopts, būs daudz vērtīgāki par novārtā atstātu un neizmantotu lauksaimniecības zemi un aizaugušiem meža biezokņiem. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai meža īpašumā tiktu nodrošināta kvalitatīva meža apsaimniekošana.


Lai noteiktu korektu sava meža un lauksaimniecības zemes vērtību, svarīgi vērsties pie profesionāliem un sertificētiem nozares speciālistiem, kas palīdzēs veikt meža inventarizāciju un noteikt lauksaimniecības zemes tirgus vērtību.


Juridiskie aspekti, īpašuma saimnieciskās darbības ierobežojumi un uzticama pircēja izvēle


Lai gan pamatā lauksaimniecības un meža zemes pārdošana diži neatšķiras no jebkura cita nekustamā īpašuma pārdošanas, tomēr ir dažas ļoti nozīmīgas un juridiski piņķerīgas nianses, kurām vērts pievērst uzmanību, lai pasargātu sevi un iegūtu maksimālo iespējamo labumu no īpašuma pārdošanas.


Brīdī, kad vēlies pārdot savu mežu vai zemi, ir svarīgi, lai īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Praksē nereti tiek pieredzēti gadījumi, kad cilvēks mantojis vai saņēmis īpašumu dāvinājumā, bet nav nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā. Tāpat, lai sekmīgi pārdotu mežu, ir nepieciešama meža taksācija, kas iekļauj visu aktuālo informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, laucēm utt. Meža taksācija ir jāveic reizi 20 gados. Tāpat svarīgi ņemt vērā, ka šobrīd Latvijā joprojām norisinās biotopu kartēšanas process, kura ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde iegūst informāciju par potenciālām aizsargājamām dabas teritorijām, kā rezultātā īpašumam var būt noteikti dažādas pakāpes ierobežojumi (no maznozīmīgiem ierobežojumiem līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam, kas liedz veikt jebkādas izmaiņas meža teritorijā vairāk par sēņošanu, ogošanu un dabas baudīšanu). Lai īpašumu varētu pārdot, visas šī minētās lietas būs nepieciešams sakārtot un noskaidrot paša spēkiem vai uzticēt to sertificētiem mežu apsaimniekotājiem, kas konsultēs un palīdzēs šajos jautājumos.


Tāpat pārdodot meža un lauksaimniecības īpašumu, ļoti svarīgi pārliecināties par pircēja uzticamību. Vienmēr ieteicams uzklausīt vairāku pircēju piedāvājumus, lai salīdzinātu cenas un darījuma nosacījumus un izvairītos no spekulantiem un krāpniecības mēģinājumiem. Izvēloties īpašuma pircēju, īpaši jāuzmanās no darījuma partneriem, kuri atsakās izklāstīt pilnu darījuma informāciju, nepilda sniegtos solījumus, piedāvā krietni augstāku vai krietni zemāku cenu par vidējo līmeni tirgū un uzstāj uz pēcapmaksu. Lai pasargātu sevi, ieteicams rūpīgi iepazīties ar informāciju par potenciālo pircēju un uzzināt atsauksmes no iepriekšējiem sadarbības partneriem.


Latvijas Mežu Fonds ir zinošs, uzticams un stabils mežsaimniecības uzņēmums ar 13 gadu pieredzi, kas atzīts par vienu no stabilākajiem un kredītspējīgākajiem Latvijas uzņēmumiem, ko apliecina vairāki “Stiprākais Latvijā” un AAA sertifikāts. Uzņēmums specializējies mežu īpašuma, cirsmu un lauksaimniecības zemes pirkšanas, apsaimniekošanas un konsultēšanas jomā un palīdz saviem klientiem sakārtot visus nepieciešamos dokumentus, veikt īpašuma novērtēšanu, kā arī konsultēt nodokļu un juridiskajos jautājumos, lai veiksmīgi noslēgtu darījumu.


Latvijas Mežu Fonds piedāvā visa veida meža apsaimniekošanas pakalpojumus (mežizstrāde, meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana, meža vērtēšana un inventarizācija, stigošana un dastošana), kā arī pērk mežus, cirsmas un lauksaimniecības zemi. Piesakies konsultācijai, zvanot 8778 vai rakstot uz info@lmfonds.lv!

            

Uzticami un apsaimniekojam jau kopš 2011. gada!

LATVIJAS MEŽU FONDS

142 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page